Malí hudebníci
Kontakty
MgA. Filip Janouch - Malí divadelníci
tel.: 607 593 161
Lada Štěpánková Polcarová, Dis. - Hravé zpívání, První hraní - hra na zobcovou flétnu
tel.: 732 964 483
Mgr. Iva Vrátilová - Hravé zpívání, První hraní - hra na klavír
tel.: 734 158 355
admin postmaster@kurzypronejmensi.cz