Malí hudebníci
Kurzy

Hravé zpívání

Písně ve spojení s pohybem a tancem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů, k prohlubování rytmického cítění a také k lepším vztahům ve skupině vrstevníků. Děti se při společně tvořivé činnosti zbavují ostychu, uvolňují napětí a odbourávají stres. Součástí hodiny je tzv. projektová výuka - zpíváme, kreslíme, cvičíme, tančíme... Zároveň se dítě cíleně připravuje ke hře na hudební nástroj. Hravou formou se děti seznamují s hudebními nástroji a hudební abecedou. Využívá se notová a výuková literatura česká i zahraniční,nahrávky a školy pro děti předškolního věku.

Taneční krůčky pro nejmenší

Věk: 2-3 roky
Cílem kurzu je vést děti k rozvoji motoriky, koordinaci pohybu, projevu mluveného slova za doprovodu rodičů, kteří jsou aktivními účastníky hodiny a pomáhají svým ratolestem zdárně zvládnout i náročnější taneční kreace.

Malí divadelníci

Začínáme už ve školce jako ti nejmenší divadelníci, … učíme se vyprávět, učíme se mluvit, učíme se hýbat loutkou, učíme se hýbat tělem, rukou i nohou, okem i nosem, malíčkem i palce… vyjadřujeme radost i smutek, překvapení i zklamání, touhu i… Učíme se hrát divadlo!!! Pro rodiče i kamarády, pro babičky i dědečky, pro každého, kdo se na nás chce podívat. A to pomocí mnoha zajímavých her, které nás krůček po krůčku učí nejen hrát divadlo, ale hlavně hrát si spolu!

Nechcete se přidat?

postmaster@kurzypronejmensi.cz