Malí hudebníci
Náš tým

MgA. Filip Janouch

Již během studií na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jsme začal vyučovat divadlo na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě.

Rok jsem paralelně působil na církevní pedagogické škole v Brně. Svou činnost na mýtské ZUŠce jsem přerušil na čtvrt roku kvůli nabídce hrát a učit divadlo v indickém Dillí, Puné a Bombaji. Shodou okolností jsem právě v Indii vedl první divadelní skupinku předškoláků v soukromé školce nedaleko Bollywoodu, do které docházely děti bollywoodských herců, zpěváků, tanečníků,…

Během studiích na JAMU jsem se stal stálým členem divadla Reverzní dveře v Brně, se kterým jsem procestoval celou Evropu v rámci divadelních festivalů. Nyní jsem kromě herce i místopředsedou naše minidivadla, které od sezony 2019/20 působí pod záštitou divadla Pod hradbami v Brně.

Lada Štěpánková Polcarová, Dis

Lada Štěpánková Polcarová ,DiS Vystudovala gymnázium ve Vysokém Mýtě, poté konzervatoř Brno-hlavní obor příčná flétna. Od roku 1989 učí v Základní umělecké škole Vysoké Mýto obor příčná a zobcová flétna, od roku 2009 vedoucí dechového oddělení. Se svými žáky se účastní soutěží ZUŠ ve hře na příčnou i zobcovou flétnu, souborové hře, soutěží Novohradská flétna, Pro Bohemia, Teplické flautohry. Účastnila se interpretačních kurzů zobcové flétny Jana Kvapila v Praze, profesorky Jitky Konečné na konzervatoři v Olomouci, účast na interpretačních kurzech komorní hry profesorky Magdaleny Bílkové- Tůmové. Se svými žákyněmi v roce 2016 vybojovala v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře první místo v 1.kategorii a druhé místo v 5.kategorii. S malými flétnistkami se účastní o prázdninách kurzu Bystřická letní flétna.

Kurzy pro nejmenší vede od roku 2007, a to Hravé zpívání a První hraní - flétna.

Mgr. Iva Vrátilová

Jsem máma, partnerka, kamarádka, teta, učitelka, vedu tým umělecky zaměřených lidí.

Při studiích na Konzervatoři v Pardubicích (1994-2000) -obor hra na klavír jsem současně začala vyučovat na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě výuku klavíru a korepetice. V letech 2000-2006 jsem absolvovala studium na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci v oboru klavír/zpěv pro SŠ a ZUŠ.

Kurzy Malých hudebníků vedu od roku 2006, ke kterým mě přivedlo narození prvního dítěte. Od té doby i můj druhý přírůstek do rodiny vedly k prvním krůčkům v hudbě právě tyto kurzy. A vzali jsme k sobě mnoho dalších kamarádů a známých, které jsme denně potkávali s kočárky, na písku aj.

Moje další vzdělávání se ubírá po celou dobu nejenom v oblasti pedagogické, ale i psychologické, manažerské, cizojazyčné apod.

A mezi moje záliby patří čtení, cestování, příroda a procházky v ní, květiny, hudba a gurmánské zážitky všeho druhu.

Jsem přesvědčená, že pedagogický proces je nikdy nekončící cesta, kterou lze obohacovat z každodenních okamžiků života. Dá se zde najít mnoho inspirace, která utváří pedagoga a ten může následně své učební momenty přenést v tvořivý proces, kterého se účastní každý jedinec jako rovnocenný partner a spolu vytvářejí tým, který se pro sebe navzájem potřebuje.

admin postmaster@kurzypronejmensi.cz